A més dels cursos i tallers de la formació reglada, el Comitè Tècnic de l'FCBQ, organitza un seguit d'activitats com a formació continuada. L’objectiu és que els entrenadors i les entrenadores puguin anar actualitzant-se amb nous recursos, coneixements i experiències. Aquestes activitats de formació continuada són vàlides per acreditar hores per al Programa de Pràctiques dels cursos de Formació (Nivell 1) i Sènior (Nivell 2).

CLÍNICS  

CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ

TALLERS