Cursos d'Especialització

Els Cursos d'Especialització validen 30 hores del programa de pràctiques del cursos de l'FCBQ. Es tracta d’un curs en línia que es desenvolupa, en la seva totalitat, a través de l'Aula Virtual d'Entrenadors (AVE). Per poder superar el curs s'hauran de completar totes les TAC (Treball d'Avaluació Continuada).