Assegurança Esportiva Obligatòria

Temporada 2023-2024

¡¡ MOLT IMPORTANT !!

Per accedir als serveis de qualsevol Centre Mèdic Concertat és imprescindible disposar de llicència federativa vigent i de l'AUTORITZACIÓ PRÈVIA DE LA COMPANYIA, per tant s'ha de comunicar prèviament l'accident 900 404 444. Posteriorment, el més aviat possible i com a màxim dins els següents 7 dies cal enviar el comunicat d'accident.

En cas de ser necessari el servei d'Ambulància caldrà sol·licitar-lo a la Companyia (900 404 444).

Mentre el federat estigui de BAIXA MÈDICA no pot realitzar cap activitat esportiva. El fet de realitzar activitat esportiva estant de Baixa Mèdica pot ser motiu de tancament de l'expedient per part de la companyia i per tant de NO COBERTURA DEL SINISTRE I POSSIBLES ACCIDENTS POSTERIORS dins del període de Baixa Mèdica.

El material ortopèdic curatiu (No preventiu) prescrit pel servei mèdic concertat serà reemborsat per la Companyia al 100% sempre que PRÈVIAMENT s'hagi sol·licitat en conformitat amb la Companyia. El material només es podrà adquirir mitjançant proveïdors concertats amb la Companyia que aquesta comunicarà juntament amb l'autorització.

OBLIGACIONS A TENIR EN COMPTE

En cas d’urgència no vital, és necessària una trucada prèvia (900 404 444) per tal d’accedir amb major agilitat al centre concertat més proper.

Explicar detalladament el que ha passat en el comunicat d’accident.

Que el comunicat estigui segellat i signat pel Club al qual pertany la persona federada.

Que consti amb claredat el número de llicència de la persona federada accidentada.

Que les dades de contacte siguin correctes o serà impossible coordinar l’assistència.

PÒLISSA 048961051 (ALLIANZ - AON)

Col·lectius

  • Jugadors/es (Cadets, Infantils, Preinfantils, Minis, Preminis, Escobol i Escoles de Bàsquet amb dret a Competició).
    Preu:  33,50€

PÒLISSA 048957716 (ALLIANZ - AON) 

Col·lectius

  • Jugadors/es (Sènior, Sots-25, Sots-21, Juniors i Lleure de Clubs) i Entrenadors/es, Delegats/des d’equip, Directors/es Tècnics/ques de Totes les Categories.
    Preu: 107,42€
  • Delegats/des de Camp de Totes les Categories.
    Preu:  51,98€

PÒLISSA 39379759/0 (ALLIANZ - UNIFEDESPORT) 

Col·lectius