Gerència

Gerència

Correspon al Gerent de la Federació, entre d'altres, les següents funcions:

  • Executar i acomplir els acords adoptats pels òrgans de govern de la Federació.
  • Coordinar les funcions encomanades als diferents òrgans de col·laboració de la Federació, proposant les mesures adients per al millor desenvolupament d'aquelles tasques.
  • Coordinar tota la gestió administrativa de les diferents dependències federatives, estructurant i racionalitzant els processos i sistemes de treball.
  • Ostentar el càrrec de cap de recursos humans i, com a tal, adscriure, segons les necessitats de cada moment, el personal administratiu de la Federació a les diferents dependències.
  • Realitzar i dur a terme les funcions i tasques que especialment i en cada moment se li puguin encomanar pels diferents òrgans de govern i col·laboració de la Federació.

 

Gerent: Sr. Toti Mumbrú

 

 

Dades de contacte de Gerència

Email: secretaria@basquetcatala.cat