Curs d'Especialització Semipresencial.Pautes per entrenar jugadors/es amb Necessitats Educatives Especials

A qui va dirigit?

 • A totes les persones interessades en la seva formació continuada.
 • A tots els entrenadors/es del programa de pràctiques del Curs Formació (1r Nivell Federatiu), del Curs d'Entrenador en Categoria Sènior (2n Nivell Federatiu), dels cursos de 1r, 2n i 3r Nivell de Tècnic Esportiu en Basquetbol i del Curso de Entrenador Superior (FEB). El curs valida 30 hores del programa de pràctiques del cursos de l'FCBQ.

1. Objectius

 • Generar coneixement i reflexió sobre les pautes a seguir per a entrenar jugadors o jugadores amb Necessitats Educatives Especials (NEE) tractant les següents discapacitats o trastorns: Discapacitat auditiva, Discapacitat visual, TEA, TDAH, Discapacitat motora i Síndrome de Down.

 • Sensibilitzar i prendre consciència de la importància d'atendre la diversitat. 

 • Conèixer i compartir propostes i formes de treballar de les persones assistents al taller (part presencial).

2. Continguts

 • Discapacitat visual

 • Discapacitat auditiva

 • Sindrome de Down

 • TDAH - Trastorn per a dèficit d'atenció i hiperactivitat

 • TEA: trastorn de l'espectre autista

 • Discapacitat motora

3. Estructura del curs

 • PART NO PRESENCIAL (25 hores)

  • Aquesta part es desenvolupa, en la seva totalitat, a través de l'AVE (Aula Virtual d'Entrenadors)

 • EXAMEN FINAL (1 hora)

4. Durada, Preu i Inscripcions

 • El Curs d'Especilització té una durada de 30 hores i el seu preu és de 30 euros.