Curs de pautes per entrenar jugadors/es amb necessitats educatives especials

Aquest Curs d'Especialització valida 30 hores del programa de pràctiques dels cursos de l'FCBQ.

Curs de pautes per entrenar jugadors/es amb necessitats educatives especials

Aquest Curs d'Especialització valida 30 hores del programa de pràctiques dels cursos de l'FCBQ.

A qui va dirigit?

 • A totes les persones interessades en la seva formació continuada.
 • A tots els entrenadors/es del programa de pràctiques del Curs Formació (1r Nivell Federatiu), del Curs d'Entrenador en Categoria Sènior (2n Nivell Federatiu), dels cursos de 1r, 2n i 3r Nivell de Tècnic Esportiu en Basquetbol i del Curs d'Entrenador Superior (FEB). El curs valida 30 hores del programa de pràctiques del cursos de l'FCBQ.

1. Objectius

 • Generar coneixement i reflexió sobre les pautes a seguir per a entrenar jugadors o jugadores amb Necessitats Educatives Especials (NEE) tractant les següents discapacitats o trastorns: Discapacitat auditiva, Discapacitat visual, TEA, TDAH, Discapacitat motora i Síndrome de Down. A més, sensibilitzar i prendre consciència de la importància d'atendre la diversitat. 

2. Continguts

 • Discapacitat visual
 • Discapacitat auditiva
 • Sindrome de Down
 • TDAH - Trastorn per a dèficit d'atenció i hiperactivitat
 • TEA: trastorn de l'espectre autista
 • Discapacitat motora

 -Inscripcions

3. Estructura del curs

 • Per poder superar el curs s'hauran de completar totes les TAC (Treball d'Avaluació Continuada).
 • El curs està disponible tant en català com en castellà.

4. Durada, preu i inscripcions

 • Aquest Curs d'Especialització té una durada de 30 hores i el seu preu és de 50 euros.
 • La inscripció s'ha de realitzar a través de l'aplicatiu de pagaments de l'FCBQ (registrar-se el primer cop) o de forma presencial a la seu de l'FCBQ o a les seves representacions territorials en horari d'atenció al públic.
 • L'alumne disposa d'un màxim de 12 mesos des del dia de la inscripció per superar el curs.