Tràmits i preguntes

INSCRIPCIONS A ACTIVITATS

Per a poder inscriure's a les activitats que ofereix el Comitè Tècnic (cursos, clínics, tallers de formació, campus, tecnibàsquet...) cal que accediu a l'aplicatiu de pagament online de l'FCBQ.

 

OBTENIR EL DIPLOMA DEL CURS DE NIVELL 0

Un cop s'ha superat tot el curs (part presencial, part no presencial i part complementària) l'FCBQ envia un correu electrònic informant que ja es pot passar a recollir el diploma del curs.

En cas de no ser major d'edat, caldrà que la persona que vingui a recollir-lo porti una autorització de l'interessat.

 

OBTENIR L'HISTORIAL ESPORTIU

Per obtenir l'historial esportiu, cal venir presencialment a la seu de l'FCBQ o en alguna Representació Territorial en horàri d'atenció al públic.

L'historial esportiu té un cost de 7 euros i només es lliurarà a la persona a qui pertany.

 

OBTENIR UNA CÒPIA DEL DIPLOMA O CERTIFICAT

Per obtenir la còpia del diploma o certificat d'algun curs de formació, cal venir presencialment a la seu de l'FCBQ o en alguna Representació Territorial en horàri d'atenció al públic.

La còpia del diploma o certificat té un cost de 7 euros i només es lliurarà a la persona a qui pertany el diploma o certificat.

 

SOL·LICITAR HABILITACIÓ DE LLICÈNCIA

Per sol·licitar una habilitació de llicència per una temporada per entrenar un equip cal realitzar la preinscripció al curs pertinent.

Quan l'interessat realitza el curs, l'FCBQ retorna el dipòsit. En cas de no realitzar el curs, l'FCBQ no retorna el dipòsit i es perd l'habilitació de llicència.

 

TRAMITAR LLICÈNCIA

Per tramitar llicència d'entrenador/a cada persona ha d'establir relació amb el club que cregui oportú. L'FCBQ valida a l'aplicatiu de llicències la formació de cada entrenador/a per tal que, quan algun club ho desitgi, li puguin tramitar llicència federativa.
 
 

VALIDAR PRÀCTIQUES DELS CURSOS

Per validar les pràctiques dels cursos d'entrenador (curs de Formació o Curs de Categoria Sènior) cal venir presencialment a la seu de l'FCBQ o a alguna Representació Territorial en horàri d'atenció al públic.

Cal portar tota la documentació que acrediti les hores (actes signades, certificats...). Si no es disposa d'algun certificat, l'FCBQ ho comprova a través de la seva base de dades