Preus dels Cursos

A continuació es detallen els preus dels cursos, tan per alumnes inscrits per primera vegada com per alumnes repetidors.

Curs de Nivell 0

El curs de Nivell 0 sempre té el mateix preu, tan per alumnes inscrits per primera vegada com per alumnes repetidors

  • 190 euros la part presencial i no presencial del curs

  • 80 euros la part complementària

  • 270 euros el preu total del curs

 

Curs de Formació (1r Nivell Federatiu)

ASSIGNATURA PREU PREU REPETIDOR/A
Bases anatòmiques i fisiològiques de l'esport I

20 EUROS

30 EUROS
Bases psicopedagògiques de l'ensenyament i l'entrenament I 20 EUROS 30 EUROS
Fonaments sociològics de l'esport 10 EUROS 15 EUROS
Organització i legislació de l'esport I 10 EUROS 15 EUROS
Primers auxilis i higiène en l'esport 20 EUROS 30 EUROS
Direcció d'equip i de partit I 42 EUROS 56 EUROS
Metodologia, planificació i avaluació de l'ensenyament i l'entrenament del bàsquet I 60 EUROS 80 EUROS
Preparació física aplicada I 18 EUROS 24 EUROS
Accions tecnicotàctiques individuals i col·lectives del joc I 60 EUROS 80 EUROS
Sistemes i estructures de joc I 21 EUROS 28 EUROS
Psicologia aplicada I 12 EUROS 16 EUROS
Regles de joc I 12 EUROS 16 EUROS
Embenatge funcional, treball compensatori i reintroducció a la pràctica esportiva 20 EUROS 20 EUROS
Coaching aplicat al bàsquet 20 EUROS 20 EUROS
Tasques de superioritat numèrica i rodes de joc col·lectiu 20 EUROS 20 EUROS
Distribució i control de les càrregues d'entrenament 20 EUROS 20 EUROS
Projecte 40 EUROS 50 EUROS

 

Curs de Categoria Sènior (2n Nivell Federatiu)

ASSIGNATURA PREU PREU REPETIDOR/A
Bases anatòmiques i fisiològiques de l'esport II 20 EUROS

30 EUROS

Bases psicopedagògiques de l'ensenyament i l'entrenament II 30 EUROS 45 EUROS
Teoria i sociologia de l'esport 20 EUROS 30 EUROS
Organització i lesgislació de l'esport II 10 EUROS 15 EUROS
Direcció d'equip i de partit II 51 EUROS 68 EUROS
Metodologia, planificació i avaluació de l'ensenyament i l'entrenament del bàsquet II 75 EUROS 100 EUROS
Preparació física aplicada II 30 EUROS 40 EUROS
Accions tecnicotàctiques individuals i col·lectives del joc II 75 EUROS 100 EUROS
Sistemes i estructures de joc II 36 EUROS 48 EUROS
Regles de joc II 12 EUROS 16 EUROS
Psicologia aplicada II 21 EUROS 28 EUROS
Observació de joc I 30 EUROS 40 EUROS
Sistemes de fons i banda i atac a zones 20 EUROS 20 EUROS
Estadística aplicada al bàsquet i terminologia estrangera 20 EUROS 20 EUROS
Noves tecnologies aplicades al bàsquet 20 EUROS 20 EUROS
Detecció i treball amb talents 20 EUROS 20 EUROS
Projecte 100 EUROS 125 EUROS