RT Tarragona

La Representació Territorial de Tarragona de la Federació Catalana sorgida després de l'aprovació dels nous estatuts en data del 28 de juny de 1982, té els seus precedents en la Federació Provincial de Tarragona de Basquetbol, fundada el dia 18 d'agost de 1963, essent el seu primer President en Ricard Blanco.

Després d’en Ricard Blanco han presidit la Federació l'Aureli Torres i en Lluís Tió, que fou el primer President de la R.T.T. al 1982 en la integració a la Federació Catalana de Basquetbol. Posteriorment va tornar l'Aureli Torres, a la primavera de l'any 2002, va ser elegit President en Pere Ferré, que ho ha estat fins l’any 2016, i des del mes de setembre ho és en Joan Cortina.

Notícies

Agenda