Departament de Llicències

El departament de Llicències forma part del Comitè Esportiu i de Promoció, òrgan col·laborador Federatiu, d'acord amb el que s'estableix en els vigents Estatuts. D'acord amb això, al Departament de Llicències li correspon gestionar la tramitació i el lliurament de les llicències federatives de les Competicions organitzades per la Federació Catalana de Basquetbol.

Això comprèn el control de les inscripcions de les llicències dels federats i la gestió de l'Assegurança Esportiva Obligatòria dels federats.


MES INFORMACIÓ:

La gestió de les llicències es realitza on-line des de l'Aplicació de Llicències.
Podeu trobar informació sobre l'Assegurança Esportiva Obligatòria en aquest enllaç.

DADES DE CONTACTE:


Cap del Departament de Llicències: Ferran Campos
Email: llicencies@basquetcatala.cat