Tallers

Un taller és una activitat formativa, eminentment vivencial i pràctica. Tot i el suport teòric necessari en tota formació, predomina la part pràctica com a exemple i refutament de la teoria.

Actualment, la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) ofereix els següents tallers de formació, com a part complementària del Curs de Nivell 0, Curs de Formació (1r Nivell Federatiu) i Curs de Categoria Sènior (2n Nivell Federatiu) l'assistència als quals valida també com a 4 hores del Bloc de Pràctiques dels diferents cursos en cas que no s'hagin cursat anteriorment com a itinerari del propi curs.

L’alumne ha d’escollir quatre dels tallers ofertats del seu nivell per assolir el Bloc Complementari. Els alumnes del Curs de Formació (Nivell 1) i del Curs Sènior (Nivell 2) poden inscriure’s als tallers que no utilitzin per al Bloc Complementari per certificar hores de Pràcticum, tant si són del seu nivell com de nivell inferiors. De tots els tallers ofertats per a cada nivell, l'alumne en pot realitzar 4 com a part del Bloc Complementari i els altres per validar hores.

Independentment de la part complementària de cada curs, l'assistència als tallers és oberta a tothom qui tingui interès per a la seva formació continuada.

TALLERS DE NIVELL 0

TALLERS DE FORMACIÓ (PRIMER NIVELL FEDERATIU) 

TALLERS DE CATEGORIA SÈNIOR (SEGON NIVELL FEDERATIU)

TALLERS DELS D'ESPECIALITZACIÓ SEMIPRESENCIAL