3a LÌNIA ESTRATÈGICA

''FER ARRIBAR EL BASQUETBOL ARREU PERQUÈ TOTHOM EN PUGUI GAUDIR''

1r Objectiu
Consolodar la xarxa d'agents esportius, establint aliances , per seguir liderant l'activitat del basquetbol.

C.1.1

PLA D'AGENTS ESPORTIUS

Trets Identitaris

 • Pla de Relacions Institucionals (RI)
 • Creació de la Marca Institucions Col·laboradores
 • Desplegament de les RI mitjançant les RRTT per tenir més profunditat territorial de l'FCBQ
 • Sistemàtica d'avaluació i millora de les RI

Proposta Implementació

2019

C.1.2

PLA DE COMUNICACIÓ EXTERNA

Trets Identitaris

 • Protocol de comunicació externa amb MMCC
 • Creació d'un newletter extern i periòdic
 • Inversió per incrementar continguts audiovisuals
 • Informació en 4 idiomes per internacionalitzar projectes

Proposta Implementació

2019-2021


2n Objectiu
Posar en valor i rendibilitzar el coneixement i l'experiència de l'FCBQ en la gestió de competicions, esdeveniments i instal·lacions.

C.2.1

PLA DE CREIXEMENT

Trets Identitaris

 • Anàlisi per objectivar el possible creixement de futur
 • Pla de creixement - sostenible - d'entitats afiliades
 • Pla de creixement - sostenible - de federats
 • Sistemàtica d'avaluació i millora dels Plans

Proposta Implementació

2019-2020

C.2.2

BÀSQUET FEMENÍ

Trets Identitaris

 • Jornada de Bàsquet Femení
 • Seguir Capitalitat del Bàsquet Femení
 • Prèsencia entrenadors/àrbitres en les SSCC
 • Discriminació positiva web

Proposta Implementació

2019-2022

3r Objectiu Objectiu
Posar en valor i rendibilitzar el coneixement i l'experiència de l'ECBQ en la gestió de competicions, esdeveniments i instal·lacions.

C.3.1

CONGRÉS DEL BÀSQUET

Trets Identitaris

 • Celebració Congrés l'any 2020
 • Celebració del Congrés Centenari 2023
 • Coordinació amb el Congrés Internacional Minibàsquet
 • Radio bàsquet com a canal comunicació entitats

Proposta Implementació

2020

C.3.2

SERVEIS PER EXPORTAR

Trets Identitaris

 • Anàlisi Benchmarking sector federatiu
 • Catàleg de serveis a exportar
 • Pla econòmic de serveis per exportar

Proposta Implementació

2021

4t Objectiu
Potenciar la Fundació com a instrument per desenvolupar la responsabilitat socaial de l'FCBQ i actuar com a agent de transformació social.

C.4.1

GOVERNANÇA FUNDACIÓ

Trets Identitaris

 • Revisar i millorar la composició del Patronat
 • Sistemàtica de reunions(Executiva i Patronat)
 • Redisseny de Viseprecidències i organització interna
 • Definició de funcions de Directius i àrees operatives

Proposta Implementació

2019>

C.4.2

PLA D'ACTUALITZACIÓ FUNDACIÓ

Trets Identitaris

 • Preojecte Escoles de bàsquet amb col·laboració amb l'FCBQ
 • Col·laboració amb l'FCBQ per als Campus de Bàsquet
 • Cercar noves fonts de finançament
 • Definir noves activitats socials sostenibles

Proposta Implementació

2019


C.4.3

MUSEU DEL BÀSQUET

Trets Identitaris

 • Redactar un Pla de Viablitat
 • Aprovar el Pla Museològic
 • Redactar el Projecte Executiu
 • Aconseguir finançament necessari
 • Construccio del Museu del Bàsquet

Proposta Implementació

2019-2020

C.4.4

PROGRAMES BQ

Trets Identitaris

 • Línia d'actualització global per a tots els programes BQ
 • Pla d'actualitzacions per impulsar individualment cada BQ
 • Creació de nous programes BQ (afins al PE)

Proposta Implementació

2019-2022