COMUNICAT FCBQ - Finalització definitiva de totes les competicions

La Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) anuncia la finalització de totes les seves competicions federades corresponents a la temporada 2019-20.

28-04-2020 12:00

A la darrera Circular número 23 de la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) es comunicava la finalització dels Campionats Federatius, excepte Sèniors i Preferents.

Tota vegada que els diferents escenaris de desescalada del confinament, fets públics fins ara, coincideixen en que la pràctica d’esports d’equip només serà possible en la última fase de les diferents fases previstes, el que impossibilita reiniciar les Fases Regulars de les competicions oficials encara no suspeses, la Comissió Executiva d’aquesta FCBQ, ha acordat la finalització definitiva de TOTES LES COMPETICIONS FEDERADES

En aquest sentit, us informem que:

1- A fi de poder iniciar la propera temporada, sense que les obligacions econòmiques que això implica provoquin tensions de liquiditat en la tresoreria del nostres clubs:

- Durant el mes de maig s’abonarà, en el compte federatiu de cada Club, els imports corresponents als conceptes que us vàrem indicar en les circulars 22 i 23.

- S'està negociant, amb les corredories de les assegurances esportives, per determinar un extorn parcial de la prima d’assegurança abonada, i el qual serà abonat tant bon punt s’arribi a un acord.

2- S'està treballant en els nous models de competicions per la temporada 2020-2021, que caldrà interpretar com a excepcionals i transitoris, donada la perspectiva actual i tenint en compte que:

- No es poden preveure fases al juliol i qui sap si al setembre;

- no sembla que es pugui garantir l’inici de les competicions en les dates que eren habituals fins ara;

- es desconeix quan les instal·lacions esportives seran aptes per començar a entrenar; i si es produirà (esperem que no), un rebrot de la pandèmia...

- Les restriccions al transport aeri, les condicions d’allotjament en Hotels, així com els preus dels bitllets i pernoctacions que, si be no afectarien directament les nostres competicions, si que ho fan als Clubs catalans què participen en les d’àmbit estatal. 

Així doncs i en aquesta conjuntura, l’escenari no és gens clar. Malgrat això, es treballarà amb les dades amb que disposem avui, per tal de poder presentar un projecte de competicions (a considerar, en tot cas, d’excepcional i transitori) que conjugui els interessos esportius i econòmics de totes les entitats i s’ajusti a les especials circumstàncies del moment. 

Probablement, la proposta final que es presenti no contempli cap descens per aquesta temporada que avui hem donat per finalitzada i que els ascensos es ponderin en funció del sistema final de cada competició. 

- Més informació a la Circular FCBQ núm. 24

 


Demanem als clubs afiliats comprensió, responsabilitat i col·laboració davant aquestes mesures que són en benefici de tots i totes.

Salut i Bàsquet! #JoEmQuedoACasa #BàsquetMaiPara