BQSalut / Incidència de les lesions en el bàsquet

La Dra. Silvia Treviño, coordinadora de l'Àrea de Salut de l'FCBQ, repassa algunes de les claus per entendre perquè es produeixen lesions en el nostre esport.

06-04-2020 12:00

El bàsquet és un esport d'impacte, coordinació-oposició, amb contacte continu entre jugadors o jugadores. El joc es desenvolupa amb canvis de ritme i direcció constants a velocitats màximes i sub màximes en unes dimensions de joc reduïdes si considerem que competeixen en pista 10 jugadors o jugadores de grans dimensions.

La intensitat en la realització d'esforços obliga als nostres jugadors i jugadores a disposar d'una condició física adequada a la seva pràctica i en l'exigència a la qual han de respondre. Per això és necessari disposar dels instruments necessaris per orientar i conduir de forma convenient i correcte cada moment de la salut i creixement dels nostre jugadors i jugadores.

Tenir el suport constant d'especialistes, fisioterapeutes i preparadors/es físics amb els nostre equips de formació és indispensable per poder ser incorporat a la  progressió dels i de les nostres esportistes, per poder créixer personal i esportivament.

Per molt que planifiquem els entrenaments, les articulacions, els músculs i els tendons, no sempre toleren aquesta càrrega i creixen de manera sincrònica. Si a aquesta descoordinació en la tolerància i el creixement li afegim que el nostre esport té el salt i la carrera com a gestos principals, la detecció d'aquestes possibles alteracions osteomusculars ha de ser primordial per evitar, durant la temporada, l'aparició de lesions o l'inici d'una clínica dolorosa, impediment per poder desenvolupar totes les hores pautades d’entrenament i partit.

La detecció d’aquestes possibles alteracions o sobrecàrregues per mala adaptació a l’entrenament enfront el creixement del jugador o la jugadora es pot donar a la revisió mèdica d’aptitud esportiva, però que en etapes de formació és cada dos anys, per tant no és suficient; en aquest cas és fonamental que pugui ser detectada pels i les professionals de la fisioteràpia i preparació física en moments de pretemporada i durant la resta de la temporada, i ha de ser objectiva, registrada i valorada en el temps.

Salts, arrencades, parades, esprints.  Podem considerar el bàsquet amb un esport d'incidència lesional mitjana-alta.

Com a característica principal del bàsquet, a banda de tractar-se d’un esport d’impacte i contacte, podem dir que l’activitat anaeròbica és determinant, això vol dir un treball que no necessita implícitament de la respiració per poder realitzar-la (és necessària una respiració ràpida) . És una activitat de curta durada però d'alta intensitat.

En aquest cas el múscul necessita molt oxigen per fer aquest tipus d’activitat, aquests  músculs que són entrenats sota l'exercici anaeròbic es desenvolupen de manera diferent a nivell biològic, adquirint més rendiment en activitats de curta durada i gran intensitat. Tanmateix, és important tenir en compte  que si volem allargar en el temps, hem intercalar petits descansos…

En aquest cas, on la força és un detall determinant generalment en els nois, en els que predomina un nivell hormonal de testosterona major, les lesions musculars són més predominants (centrant-se en la part anterior i posterior de la cuixa: m. recte anterior i m.biceps femoral).

Les noies, en canvi, es lesionen de manera diferent als nois. En elles hi ha major predisposició a les patologies relacionades amb el genoll (condropaties, tendinopaties, luxacions, etc.) i risc de patir lesió de lligament creuat anterior (LCA) sense contacte (3/1 amb els nois), per múltiples factors com són els constitucionals (pelvis més ample amb angle Q entre maluc i genoll més agut), hormonals (sobretot en la segona fase del cicle menstrual on una hormona, la relaxina actua sobre tots els teixits del cos ja que canvia el nivell de laxitud del genoll en rotació) i la fatiga.

Donat que hi ha factors tant en els nois com en les noies que poden ser modificats, hem de seguir treballant per poder mesurar-los, registrar-los i prevenir-los per evitar que produeixin lesions, sobretot en fases de creixement del jugador.

BQSalut és una de les àrees integrades dins de la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) i que té l’objectiu de reduir la sinistralitat en el Bàsquet Català mitjançant la formació i prevenció de lesions dels federats i federades. Aquesta àrea compta amb la col·laboració externa de la metgessa especialista en medicina de l'esport, Dra. Sílvia Treviño, i des d'aquesta també es dóna suport a l'organització de xerrades i jornades, o es porten a terme altres projectes com el Programa de Detecció i Prevenció de Lesions (DPL). Aquest programa elabora protocols específics en funció del risc de cada jugador o jugadora de patir una lesió, establert per edat, nivell, sexe i altres factors que poden influenciar en l'increment de lesions als nostres jugadors i jugadores.

Més informació o consells BQSalut click aquí.

| BQSalut | FCBQ |