Programa de Detecció i Prevenció de Lesions (DPL)

Vols participar en el programa? Ajuda'ns a prevenir lesions!  Amb la informació obtinguda construirem els protocols del nou Programa DPL.

La Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) a través de la seva Àrea de Salut (BQSalut) va posar en marxa, a l'octubre de 2017, el nou Programa de Detecció i Prevenció de Lesions (DPL) per tal d'elaborar protocols específics en funció del risc de cada jugador/a de patir una lesió, establert per edat, nivell, sexe i altres factors que poden influenciar en l'increment de lesions als nostres jugadors/es. L'àrea BQ Salut agraeix la col·laboració de tots els jugadors/es i Clubs que ja han participat en el Programa.

Aquest projecte de l'FCBQ dins l'àrea de BQ Salut consta de tres fases:

  • FASE I: recollida de dades de mesures físiques aleatòries a més de 300 jugadors/es catalans i recollida de d'informació anònimes a través de qüestionaris que permetin especificar i individualitzar més els protocols.
  • FASE II: elaboració dels protocols pel grup d'experts de l'àmbit de la fisioteràpia, la medicina i/o la preparació física.
  • FASE III: publicació dels protocols en nivell bàsic (per a clubs sense recursos de professionals de la fisioteràpia o de la preparació física) i publicació dels protocols de nivell avançat (per a Clubs que disposin de professionals de l'àmbit de la fisioteràpia, la medicina i/o la preparació física).

 

Vols participar en el Programa?

Si has nascut entre 2000 i 2006 et demanem que ens dediquis uns minuts per emplenar aquests 5 qüestionaris.

 

Qüestionaris

ANAMNESI

Recopilació de dades del federat o federada per elaborar una història clínica i esportiva que serveixi de base diagnosticar possibles malalties. Aquest qüestionari s'ha d'omplir amb l'ajuda dels pares i les mares, ja que conté dades que pot ser els nens i les nenes no podran respondre.

ESPECÍFICS

És important omplir aquests qüestionaris el més sincerament possible, ja que les dades obtingudes seran tractades per elaborar un diari de control del federat i la federada, i qualsevol dada fora del marge de normalitat pot ser símptoma de malaltia:

REGISTRE DE LESIONS

El registre de lesions té com a finalitat ajudar a l'equip mèdic a elaborar un diagnòstic més fidedigne. Aquest qüestionari s'ha d'omplir amb l'ajuda dels pares i les mares: