En marxa els reconeixements mèdics per la temporada 2019-20

Passar el reconeixement mèdic és una condició obligatòria per obtenir la llicència federativa d'esportista.

27-07-2019 10:00

S'acosta una nova temporada i amb ella cal tramitar les noves llicències federatives del curs 2019-20. Per poder-ho fer és obligatori que els esportistes aconsegueixin el certificat mèdic que els valori l’aptitud per poder fer esport, i l’ha d’expedir un professional especialista en Medicina de l’Esport. A més, és recomanable que es faci en centres acreditats i amb garantia de seguretat.

És necessari passar la revisió mèdica cada temporada excepte aquells jugadors i jugadores nascuts a partir del 2004. En aquests casos, si el facultatiu ho decideix, pot autoritzar la pràctica d’esport per a dues temporades consecutives. 

- Circular FCBQ Reconeixement mèdico-esportiu
- Dossier revisió mèdico-esportiva


Els objectius d’aquest reconeixement medico-esportiu són valorar l’estat de salut general i la condició física, detectar possibles patologies que incapacitin o limitin la pràctica esportiva i valorar alteracions morfofuncionals que puguin augmentar el risc de lesió.

Per a que sigui complet, aquest ha de comptar amb l’elaboració de l’anamnesi (historial de malalties, antecedents familiars i propis), proves i exploracions amb aparells i una prova d’esforç. També s’ha de concloure amb unes pautes sobre hàbits nutricionals i esportius. 

| BQSalut | FCBQ |