RT Tarragona

Joan Cortina Badoch

President

Jordi Llaberia Escuté

Vicepresident Primer

Francisco Ramon Marqués Castellano

Vicepresident Segon

Artur Vilamajor Cardellà

Vicepresident Tercer

Anna Marqués Obalat

Secretària

Josep Lluís Sancho Samper

Vocal

Maria Josepa Alabart Marsal

Vocal

Judit Cabacés Sabater

Vocal

Manel Requena Martínez

Vocal

Alba Medina Allué

Vocal

Joan Salvadó Ferré

Vocal

Adjunts i Serveis

  • Cap oficina territorial: Modest Vadillo Bargalló
  • Director comitè tècnic: Gorka Bertran Santos
  • Coordinador tècnic arbitral: Manel del Amo Duch