Aplicació de mesures educatives en substitució de sancions als menors

L'objectiu de l'FCBQ és orientar la repressió sancionadora cap a l'educació i la transmissió dels valors de l'esport i del bàsquet.

23-11-2022 12:00

La Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ), a través del seu Comitè de Competició i Disciplina Esportiva, ha començat a aplicar unes noves mesures educatives per substituir les sancions en els jugadors i jugadores menors de 16 anys. Pionera entre les federacions esportives catalanes, aquesta iniciativa orienta la repressió sancionadora cap a l'educació i la transmissió dels valors de l'esport del Basquetbol, respectant així les diferents legislacions internacionals i nacionals de protecció dels drets dels menors.

De la mà dels clubs i els pares i mares, aquest tipus de mesures ja s'han començat a implementar amb èxit tal i com ens ho expliquen en un interessant reportatge Sònia Navarrete, jutgessa del Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de l'FCBQ; Nacho Vergara, vicepresident de la Salle Manresa; Anna Farrés, entrenadora del PDP; Mateu Baylina i Emilio Ferré, pares de dos jugadors; i l'àrbitre Nikita Ergin del Comitè d'Àrbitres de l'FCBQ.

Algunes d'aquestes mesures consisteixen en l'acompanyament d'un equip arbitral abans, durant i després d'un partit; l'elaboració d'un treball o presentació relatiu a la infracció comesa que pugui ser utilitzada amb finalitat de difusió i educació en valors esportius; o la realització d'una prova sobre regles de joc, valors i comportament en els camps de joc entre d'altres que es poden trobar detallades en l'article 183 del Reglament Jurisdiccional.

| FCBQ |