Noves mesures educatives substitutives de sancions als menors d'edat

Pionera entre les federacions esportives catalanes, l'FCBQ aplicarà aquestes mesures tot orientant la repressió sancionadora cap a l'educació i la transmissió de valors.

07-09-2021 10:30

Durant la present temporada 2021-22, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) començarà a aplicar les mesures educatives substitutòries de sancions a les jugadores i jugadors menors de 16 anys, segons la normativa que va ser aprovada unànimement pels clubs durant la celebració de la passada Assemblea General.

L'aplicació per part del Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de l'FCBQ de mesures educatives que substitueixen les sancions és pionera entre les federacions esportives catalanes, i vol orientar la repressió sancionadora cap a l'educació i la transmissió dels valors de l'esport del Basquetbol, respectant així les diferents legislacions internacionals i nacionals de protecció dels drets dels menors.

Es pot trobar el detall de les diferents mesures educatives d'aplicació a l'article 183 del Reglament Jurisdiccional, les quals, entre d'altres, podran consistir en l'assistència a tallers o sessions de formació sobre valors, la col·laboració amb els voluntaris federatius en esdeveniments, o la realització de treballs sobre regles de joc, valors o comportament en els camps.

El desenvolupament i compliment de la mesures per part del jugador o jugadora vindrà detallat a la resolució que emeti el Comitè de Competició i Disciplina, comunicació que serà notificada oficialment a la entitat esportiva tal com es realitza de manera habitual i reglamentària.

| FCBQ |