Nova oferta de Cursos de Nivell 0

Les seus confirmades dels nous cursos d'entrenador/a de Nivell 0 són Barcelona, Girona, Manlleu, Manresa i Viladecavalls.

10-11-2021 10:00

El Comitè Tècnic de la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) convoca nous cursos d'entrenador/a de Nivell 0 per a aquest Nadal 2021. Les seus confirmades són Barcelona (intensiu i matins), Girona, Manlleu, Manresa i Viladecavalls (intensiu). A més, també es convoca una nova edició del curs en línia per a majors de 25 anys.

La realització d'aquests cursos queda supeditada a l'evolució de la Covid-19 i a les directrius que en cada moment marquin les autoritats competents. El Comitè Tècnic de l'FCBQ es compromet a seguir les mesures més exigents per garantir la seguretat d'alumnes i professors/es. Uns dies abans de l'inici del curs, les persones inscrites rebran informació detallada amb estrictes protocols de prevenció que seran d'obligat compliment.

Inscripcions

Per a poder-se inscriure al Curs de Nivell 0 cal:

  1. Efectuar la inscripció i el pagament a través de l'aplicatiu de l'FCBQ.
  2. Enviar per correu electrònic a l'adreça tecnic@basquetcatala.cat la següent documentació:
  • DNI de l'alumne escanejat per davant i per darrere

Les inscripcions als cursos es tanquen quan s'acaben les places o el dia abans d'inici del curs. Si 15 dies hàbils abans del curs, aquest no disposa del nombre mínim d'inscrits, l'FCBQ procedirà a suspendre'l, comunicant-ho als inscrits i donant la possibilitat de retornar els diners o realitzar una altra opció.

El Curs de Nivell 0 és el curs federatiu que substitueix l'antic curs d'iniciació i de Monitor. Aquest és un curs que no requereix de prova d'accés i que, en cas d'aprovar-lo, permet reconèixer tres assignatures del Bloc Específic del curs de 1r Nivell de Tècnic Esportiu en Basquetbol (en LOGSE).