CONVOCATÒRIA Assemblea General Ordinària 2020

L'Assemblea General Ordinària 2020 de la Federació Catalana de Basquetbol se celebrarà el proper 1 d'agost a l'Hotel Plaza de Barcelona.

26-06-2020 14:30

L'Hotel Catalonia Barcelona Plaza de la Ciutat Comtal (Plaça Espanya, 6-8, Barcelona) serà la seu, el proper 1 d'agost de 2020, de l'Assemblea General Ordinària (a les 10:30h en 1a convocatòria i a les 11:00h en 2a convocatòria).

ORDRE DEL DIA

1- Informe del President.

    1.1. Aprovació, si s'escau, de la Memòria d'activitats 2019-2020.

    1.2. Situació actual projecte 'Museu del Bàsquet'.

2- Informe econòmic de l'FCBQ i de les AIE's.

3- Aprovació, si s'escau, dels comptes anuals de 2019 i liquidació del pressupost de 2019.

4- Aprovació, si s'escau, del pressupost 2020.

5- Quotes, dipòsits, drets d'entrada, llicències, drets d'arbitratge i altres taxes federatives.

6- Pla de Competicions temporada 2020-2021. Bases de Competició Específiques, composició de grups i edats.

7- Aprovació, si s'escau, dels Estatuts de l'FCBQ.

8- Aprovació, si s'escau, de les modificacions del Reglament Jurisdiccional.

9- Aprovació, si s'escau, de les modificacions del Reglament Oficial de Basquetbol.

10- Propostes de la Junta Directiva.

11- Nomenament dels auditors dels Comptes Anuals de l'Exercici 2020.

12- Elecció de dos interventors, per aprovar l'acta d'aquesta reunió.

13- Precs i preguntes.