Nova plataforma formativa del projecte PROMISE

Posada en marxa d'un curs online i gratuït de sensibilització i conscienciació en perspectiva de gènere en el marc del projecte europeu PROMISE de bàsquet femení.

10-04-2024 11:30

Cinc federacions de bàsquet d'Irlanda, Portugal, Bulgària, França, Kosovo i Catalunya, juntament amb la Universitat Ramon Llull -que s'encarrega de la part més acadèmica-, estan implicades en el projecte europeu 'PROMISE - Step forward for women in basketball' corresponent a la convocatòria Erasmus+ Sport 2021-2027Com a contingut del projecte, hi ha diverses accions i activitats planificades a ser desenvolupades tot seguint els eixos fixats de sensibilització, empoderament i trencament d'estereotips.

Una d'elles és el "Curs PROMISE" que correspon a un MOOC (Massive Online Open Course) i permet a tothom qui ho vulgui, registrar-se gratuïtament a la plataforma i cursar-lo de manera online. La finalitat d'aquest curs, que s'estructura en dos blocs (comú i específic), és contextualitzar i facilitar conceptes bàsics en clau de gènere, i anar més enllà i entendre situacions i dinàmiques que s'estableixen en relació al gènere i els seus rols, tan al món del bàsquet com en el nostre dia a dia.

Dins el bloc comú hi ha 3 mòduls diferents: el mòdul de contextualització, el d'activisme per l'equitat i el de gestió amb perspectiva de gènere. El contingut de cada mòdul està estructurat per càpsules formatives les quals són la majoria vídeos d'una durada d'entre 7 i 12 minuts. Aquestes píndoles estan dissenyades i emeses per persones professionals expertes en el tema; d'una manera propera i de fàcil entesa per a tothom.

Pel que fa al bloc específic, aquest està dividit en 5 mòduls segons els perfils: entrenadores, jugadores, àrbitres, direcció tècnica i directives, i mitjans de comunicació. El contingut de cada mòdul respon als interessos i necessitats d'aquell col·lectiu, tot i que en tot moment totes les càpsules estan obertes a aquelles persones a qui els pugui interessar.

Un cop completat el bloc comú i completant com a mínim un mòdul del bloc específic es donarà un certificat d'assoliment del curs.

Agraïments especials a les persones col·laboradores del curs: Anna Busquet (mentora i seleccionadora catalana 3x3), Blanca Biosca (Cooperativa QuatreCantonades), Joan Josep Ruiz (preparador físic), Joana Galdeano (directora tècnica), Jordi Aliaga (àrbitre ACB i EuroLeague), Ingrid Hinojosa (INEFC Barcelona - doctora especialista en gènere), Isabel Fernandez (preparadora física i fisioterapeuta), Mar Rovira (psicòloga esportiva), Núria Fonts (coach), Roger Centella (INEFC especialista en gènere), Sandra Sánchez (àrbitra FIBA), Sara Figueras (URL - doctora especialista en gènere) i Susanna Soler (INEFC Barcelona, doctora especialista en gènere).

Una de les activitats que s'està duent a terme als països col·laboradors del projecte és el programa de mentoria per a entrenadores i àrbitres, que finalitzarà el mes de juny i que ofereix formació i acompanyament a entrenadores i àrbitres en la seva trajectòria professional en l'àmbit del bàsquet.