Sabadell Sud Club Bàsquet

Dades del club

SABADELL SUD CLUB BÀSQUET
Adreça de contacte de l'entitat:
Carrer Campoamor 93, despatx 7
08204 SABADELL
President/a:
ALEX VIÑUELA CORDERAS
Instal·lació/ns:
PAVELLO SABADELL SUD
Permet accés al públic: Si
Permet accés als vestuaris: No
Veure observacions
Dades de contacte:
626625099
Responsable de competicions
Senior/Sots-21/Junior (dalt): Jaime Muñoz Categories inferiors(baix): Toni Mesa
627338665
Persona/es responsable/s covid:
Jaime Muñoz Cabanillas
666217703
coord.senior.ssudcb@gmail.com
Alexandre Viñuelas Corderas
626625099
Bibymakino@gmail.com

Equips