RT Girona
Junta Directiva actual:
President: Francesc Xavier Santaló
Vicepresident i Àrea Institucional: Joan Samper
Secretari i Àrea Tècnica: Salvador Riera
Tresorer i Àrea Econòmica: Àlex Linares
Àrea de Relacions Públiques : Maite Calamita
Àrea de Competició: Judith Ventura i Sito Ribas
Àrea de Relacions amb Clubs, Màrqueting, Promoció: Bernat Blanchón i Dani Luque
Delegats i Presidents històrics de la Representació:
Mateo Pell i Soler - Delegat del 53 al 57, President del 73 al 76
Amadeo Oliva i Filba - Delegat del 57 al 58
Maurici Grau i Bassagaña - Delegat del 59 al 61
Josep Istiu i Bota - Delegat del 61 al 64, president del 64 al 68
Juli Bota i Tapia - President del 68 al 73
Conrad Fargas Clarà - President del 76 al 78
Xavier Diez i Garcia - President del 78 al 79
Joan Mallart i Costey - President del 78 al 91
Joan Canals i Pigem - President del 81 al 94
Emili Banchilleria i Balaguer - President del 94 al 98
Enric Ametller i Abella - President del 98 al 02
Robert Mora i Maruny - President del 02 al 06
Sr. Albert Garcia Rafanell: President del 06 al 012
Sr. Josep M. Vilardell Gil: President del 12 al 13