Imprimir Calendari

Les dades que apareixen en aquest calendari es corresponen amb les que consten oficialment en el dia 13-07-2024 i hora 17:23 en que ha estat editat. Per tant, estan subjectes a possibles modificacions posteriors, d'acord amb les normatives vigents. Tot i que la FCBQ comunica de manera fefaent les modificacions, us preguem consulteu setmanalment els horaris dels partits publicats en el web. En el supósit d'existir discrepancia entre les dades que obren en poder vostre i el que apareix al web, no dubteu a posar-vos en contacte amb el Departament d'activitats d'aquesta FCBQ, al 93-3966640, o per mail a activitats@basquetcatala.cat
  • Ajornat
  • Suspès
  • Pendent del Comité
Calendari de Competició
Data
Hora
Equip Local
Equip Visitant
Samarreta
Pantaló
Camp de Joc Més Info