Com ser Àrbitre o Auxiliar de Taula

Informació sobre els cursos d'iniciaciació a l'arbitratge, i cursos per ser Auxiliar de Taula.

Ser Àrbitre o Auxiliar de Taula significa comprometre's un mateix i amb la Federació per complir una tasca dins l'esport.

Per ser Àrbitre cal realitzar un curs que es divideix en dos apartats: un teòric i un pràctic, on aprendràs les noves normes i regles. La durada del curs és de 30 hores. Per poder fer el curset caldrà tenir més de 16 anys en el moment d'iniciar-se el curs. Un cop superat, aquells que ho aprovin hauran d'abonar el preu de renovació de la llicència arbitral de la temporada en curs.

En el cas dels Auxiliars de Taula el curs que es divideix en dos apartats: un control teòric (un test) i un control pràctic, on s'avaluarà la forma de complimentar l'acta de joc. La durada del curs és de 20 hores. Per poder fer el curset cal tenir més de 16 anys en el moment d'inciar-se  el curs. Un cop superat, aquells que ho aprovin hauran d'abonar el preu de renovació de la llicència arbitral. Cal recordar des de la temporada 2017-18, el fet de disposar de llicència d'Auxiliar de Taula és compatible amb qualsevol llicència (jugador, delegat, entrenador, directiu, etc.)

En el cas que tingueu interés en realitzar algun d'aquests cursets, podeu deixar les vostres dades al formulari que trobareu als enllaços d'aquesta notícia.

A continuació podeu consultar informació sobre les properes convocatòries previstes:

 

Curs Territorial Dates Inscripcions Informació
Àrbitres Barcelona Del 27 al 30 de desembre Aplicació d'inscripcions

https://www.basquetcatala.cat/noticies/9177

 

Per informació addicional podeu contactar directament amb cada Representació Territorial:

Barcelona: ecab@basquetcatala.cat

Girona: arbitres.girona@basquetcatala.cat

Lleida: arbitres.lleida@basquetcatala.cat

Tarragona: arbitres.tarragona@basquetcatala.cat