CONVOCATÒRIA Junta General Ordinària 2022 RT de Girona

La Junta General Ordinària 2022 de la Representació Territorial de Girona de l'FCBQ es celebrarà el proper dijous 30 de juny al Pavelló Parc de la Draga de Banyoles.

20-06-2022 09:00

El Pavelló Parc de la Draga de Banyoles (Ctra. d'Olot, s/n de Banyoles), serà la seu, el proper dijous 30 de juny de 2022, de la Junta General Ordinària de la Representació Territorial de Girona de la Federació Catalana de Basquetbol (a les 19h en 1a convocatòria i a les 19:30h en 2a convocatòria).

ORDRE DEL DIA:

1.- Recompte de vots.

2.- Informe del president.

3.- Aprovació, si s'escau, de la Memòria d'activitats 2021-2022.

4.- Informe econòmic de l'FCBQ.

5.- Informació (quotes, drets d’entrada, llicències, drets d'arbitratge, i altres taxes federatives).

6.- Pla de Competicions, temporada 2022-2023. Bases de Competició especifiques, composició de grups i edats (FCBQ).

7.- Informació, si s'escau, de les modificacions dels Estatuts i Reglament Jurisdiccional.

8.- Propostes de la Junta Directiva.

9.- Elecció de dos interventors, per aprovar l'acta d'aquesta reunió.

10.- Precs i preguntes.

| Girona |