CONVOCATÒRIA Assemblea General Ordinària 2022

L'Assemblea General Ordinària 2022 de la Federació Catalana de Basquetbol es celebrarà el proper dissabte 18 de juny al Pavelló Nou Congost de Manresa.

01-06-2022 17:30

El Pavelló Nou Congost de Manresa (Zona Esportiva / Ctra. de Manresa a Sant Joan de Vilatorrada s/n) serà la seu, el proper dissabte 18 de juny de 2022, de l'Assemblea General Ordinària (a les 10:30h en 1a convocatòria i a les 11h en 2a convocatòria).

ORDRE DEL DIA: 

1- Informe del President.

1.1. Aprovació, si s'escau, de la Memòria d'activitats 2021-2022.

2- Informe econòmic de l’FCBQ i de les AIE's.

3- Aprovació, si s'escau, dels comptes anuals de 2021 i liquidació pressupost de 2021.

4- Aprovació, si s'escau, del pressupost 2022.

5- Quotes, dipòsits, drets d’entrada, llicències, drets d'arbitratge, i altres taxes federatives.

6- Pla de Competicions, temporada 2022-2023. Disposicions Generals, Bases de Competició Específiques, composició de grups i edats.

7- Aprovació, si s'escau, de la modificació dels Estatus i del Reglament Jurisdiccional de l'FCBQ.

8- Nomenament dels auditors dels Comptes Anuals de l'exercici 2022.

9- Elecció de dos interventors, per aprovar l'acta d'aquesta reunió.

10- Precs i preguntes.

| FCBQ |