Convocatòria cursos d'auxiliar de taula federat a Girona

L'RT de Girona realitzarà dos cursos intensius d'auxiliar de taula federat els dies 15 i 16 d'octubre.

22-09-2021 18:00

La Representació Territorial de Girona de la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) realitzarà dos cursos intensius per tal que totes aquelles persones que tenen la llicència d'auxiliar grup 0 (anteriorment anomenada auxiliar de taula de club) puguin incorporar-se al comitè i actuar en partits designats per la Federació.

DATES

- Divendres 15 d'octubre de 2021 de 15h a 20h
- Dissabte 16 d’octubre de 2021 de 9h a 14h

INSCRIPCIONS

Les condicions per poder fer el curs són:

1. Ser major de 16 anys.
2. Disposar de nacionalitat espanyola o de qualsevol país de la Comunitat econòmica europea, o bé ser resident legal a l’estat.
3. Assistir al curs a una de les dues edicions del curs.
4. Tenir disponibilitat per dirigir partits de forma regular durant els caps de setmana (la condició d’auxiliar de taula és compatible amb qualsevol altra llicència)
5. Haver tingut llicència  d’auxiliar de taula de grup 0 (auxiliar de taula de club)  i haver realitzat les funcions d’anotador/a amb acta digital la temporada 19/20 o 20/21.
6. En el cas que no es pugui acreditar que s’han realitzat actes digitals (auxiliar de taula de club) o no es disposi de la llicència d’auxiliar de taula grup 0, s’haurà de realitzar un taller d’acta digital.

Aspectes econòmics - legals: Els interessats que superin el curs formaran part del Comitè d’Àrbitres, amb els deures i obligacions que això comporta. Els honoraris per realitzar aquesta tasca estan subjectes a retenció d’IRPF (mínim aplicable, 2%). La relació entre els àrbitres i l’FCBQ és considerada de caire estatutari administratiu i NO laboral.

Una vegada realitzat el curs intensiu i superada la prova pràctica, els aspirants hauran d’abonar la taxa d’obtenció de llicència d’auxiliar de taula (67€) i la uniformitat obligatòria.

(Seria convenient portar tauleta amb sistema operatiu Android, bolígraf vermell, blau i regle i l’aplicació Acta Digital descarregada). 

LLOC

Representació Territorial de Girona de la Federació Catalana de Basquetbol
Passeig d'Olot, 82 BX, de Girona