Signatura Compromís i Declaració Covid-19

Signatura del Compromís de compliment mesures de seguretat Covid-19 i Declaració responsable com a participant en competicions i entrenaments FCBQ.

23-10-2020 14:30

Tal i com es va informar a les reunions explicatives del "Protocol per a la minorització del risc de contagi de la Covid-19 en el desenvolupament de la practica del basquetbol" i a la circular número 10 de la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) de data 7 d'octubre, perquè els Federats puguin participar en les Competicions FCBQ caldrà que prèviament hagin signat el Compromís i Declaració responsable Covid-19.

Aquesta signatura es realitza mitjançant l'App BQLlicència i s'haurà d'emplenar un sol cop a principi de temporada.

Podeu consultar el Manual de BQLlicència a la plana web de l'FCBQ.

És molt important que en el moment de vincular al jugador les dades aportades coincideixin amb les que hi ha a la base de dades de l'aplicació de llicències (PlayOff).

  • Nom
  • Cognoms
  • Data de naixement (dd/mm/aaaa)
  • Dni / Passaport / CatSalut
  • Contrasenya de club (Cal sol·licitar-la al club i aquest l'obté des de l'Àrea privada de clubs)

* Els sistemes (Acta digital o Convocatòria mitjançant la BQLlicència) no permetran incloure en la convocatòria cap Federat que prèviament no hagi signat el Compromís i Declaració responsable i per tant no podrà participar en l'encontre.

Per a qualsevol consulta podeu diriguir-vos a:

  • Departament de Llicències

llicencies@basquetcatala.cat - 933 966 635

  • Representació Territorial de Girona

fcbq.girona@basquetcatala.cat - 972 406 074

  • Representació Territorial de Lleida

fcbq.lleida@basquetcatala.cat - 973 228 890

  • Representació Territorial de Tarragona

fcbq.tarragona@basquetcatala.cat - 977 226 620