Vist-i-plau de l'Assemblea a la temporada 19-20

Dissabte 1 d'agost s'ha celebrat l'Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) amb la presència de les entitats afiliades.

01-08-2020 15:00

El Pavelló Nou Congost de Manresa ha acollit, aquest dissabte 1 d'agost, l'Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) amb la presència de les entitats afiliades i en la qual s'han aprovat totes les propostes presentades.

L'Assemblea ha congregat 130 clubs catalans, que, un any més, han aprovat per unanimitat, l'Informe de presidència i la Memòria d'activitats de la temporada 2019-20. També s'han aprovat per unanimitat, els comptes anuals i la liquidació del pressupost de 2019.

Tanmateix s'han explicat les novetats incorporades al Reglament Jurisdiccional, als Estatuts, al Reglament de Joc, així com el Pla de Competicions previst per a la temporada 2020-21, a les que l'Assemblea General ha donat llum verda.

Durant l'Assemblea d'enguany, el President Ferran Aril en el seu informe ha volgut fer un esment especial a la situació viscuda degut a la pandèmia generada per la COVID-19 i la repercussió que aquesta ha tingut sobre els clubs afiliats a la Federació. En aquest sentit, l'Assemblea ha donat el vist-i-plau a la subvenció, proposada per la Junta Directiva, destinada directament a tots els clubs, com a pla de contenció o xoc.

El president Aril ha volgut informar també sobre l'estat d'alguns projectes com els cursos de Formació on-line, l'EDIC, els cursos del Comitè d'Àrbitres, el Pla de Tecnologies (implementada l'acta digital a totes les competicions de no promoció), el lliurament de pilotes (acord de Junta del mes de febrer), així com el desenvolupament d'alguns punts del Pla Estratègic aprovat al mes de març de 2019.

Els clubs assistents a l'Assemblea General de Clubs també han proposat i decidit que, per qüestions trascendentals amb repercussió econòmica pels clubs afiliats, com el projecte del Museu del Bàsquet Català a Badalona, sigui sotmesa tota decisió a l'Assemblea de l'FCBQ.

| FCBQ |