Eleccions 2020 RT de Girona de l'FCBQ - Horari i seu electoral

Dissabte 18 de juliol de 2020 es celebraran les eleccions per elegir la Junta Directiva de la Representació Territorial de Girona de la Federació Catalana de Basquetbol en horari de 16h a 19h.

08-07-2020 12:00

El president de la Representació Territorial de Girona de la Federació Catalana de Basquetbol o bé la persona que estatutàriament el substitueixi, d'acord amb l'article 290 del Reglament Jurisdiccional de l'FCBQ, i els legals representats de les entitats afiliades, que tinguin el seu domicili social a la província de Girona, exerciran el seu dret de vot en el col·legi electoral ubicat en el domicili de la Representació Territorial de Girona d’aquesta Federació: Passeig d’Olot, 82 (baixos) de Girona.

 

| Girona |