CONVOCATÒRIA Assemblea General Ordinària RT de Girona 2020

L'Assemblea General Ordinària 2020 de l'RT de Girona de la Federació Catalana de Basquetbol se celebrarà el proper 4 d'agost al Teatre "La Sitja" de Fornells de la Selva.

30-06-2020 12:00

El Teatre "La Sitja" de Fornells de la Selva (Passeig Narcís Monturiol, 31) serà la seu, el proper 4 d'agost de 2020, de l'Assemblea General Ordinària (a les 19:00h en primera convocatòria i a les 19:30h en 2a convocatòria).

ORDRE DEL DIA:

1- Recompte de vots. 

2- Informe del president.

                2.1. Aprovació, si s’escau, de la Memòria d’activitats 2019/2020.

                2.2. Situació actual projecte "Museu del Bàsquet".

3- Informe econòmic de l’FCBQ i de les AIE’s.

4- Informació dels comptes anuals 2019 i liquidació pressupost 2019.

5- Informació pressupost 2020.

6- Informació (quotes, drets d’entrada, llicències, drets d’arbitratge, i altres taxes federatives).

7- Pla de Competicions, temporada 2020-2021. Bases de Competició especifiques, composició de grups i edats (FCBQ).

8- Informació, si s’escau, de les  modificacions dels Estatuts i  Reglament Jurisdiccional.

9- Informació, si s’escau, de les  modificacions dels Reglament Oficial de Basquetbol.

10- Propostes de la Junta Directiva.

11- Elecció de dos interventors, per aprovar l’acta d’aquesta reunió.

12- Precs i preguntes.

| Girona |