Canvi de lloc de celebració i convocatòria Assemblea General Extraordinària

L'1 d'agost de 2020 tindrà lloc aquesta Assemblea General Extraordinària de la Federació Catalana de Basquetbol.

27-07-2020 13:15

Després de la compareixença del President de la Generalitat i del Secretari de Salut Pública d’avui dilluns 27 de juliol de 2020, i ateses les mesures enunciades, el seu dia,  pel Govern de la Generalitat referents a les restriccions d’activitat en els municipis de Barcelona i Àrea Metropolitana, la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ), seguint les recomanacions de la UFEC i amb el coneixement de la Secretaria General de l’Esport i l'Activitat Física a l’efecte de la celebració presencial de les Assemblees Generals a municipis no afectats per les restriccions, ha fixat com a nou lloc de celebració de l'Assembla Extraordinària prevista pel dia 01/08/2020 el

        PAVELLÓ NOU CONGOST
        Zona esportiva, Ctra De Manresa a Sant Joan de Vilatorrada s/n
        08241 Manresa

mantenint-se l’horari que consten en les convocatòries (s’acompanyen indicacions de com arribar al Pavelló i plànol d’accés i aparcament).

La ciutat, a més de la seva major seguretat en matèria sanitària, té una ubicació que garanteix i facilita l’accessibilitat des de qualsevol punt de Catalunya.
L’espai escollit del Pavelló Nou Congost, amb una capacitat aproximada de 5.000 persones, compte amb espais amplis per l’aparcament, podent complir amb tots els requeriments sanitaris de mobilitat i distàncies de seguretat.

Cal ressaltar que la decisió de trasllat ve donada, no solament per preservar en el possible la salut dels assistents, sinó també per la necessitat imperiosa de decidir i aprovar el Pla de Competicions i disposicions inherents que permetin iniciar la temporada 2020-2021 amb tota la feina feta i tothom, sobre tots els clubs, puguin tenir clar la seva planificació  i objectius per aquesta temporada.

Finalment, l’FCBQ vol fer partícips a totes les entitats que per l’activitat esmentada s’ha compromès a respectar el seu protocol d’actuació, així com tot allò que sol·liciti l’Ajuntament de Manresa, titular de la instal·lació, pel que fa a la prevenció del risc de contagi del Covid-19, tant abans, com durant i un cop finalitzades les assemblees.

El Pavelló Nou Congost de Manresa serà la seu, el proper 1 d'agost de 2020, d'una Assemblea General Extraordinària de la Federació Catalana de Basquetbol (a les 13:30h hores en 1a convocatòria i a les 14:00 hores en 2a convocatòria) amb un únic punt en l'ordre del dia: l'acord de convocatòria d'eleccions i aprovació del calendari electoral.

CONVOCATÒRIA - ORDRE DEL DIA

1- Convocatòria d'eleccions a la Junta Directiva.

2- Calendari electoral.

3- Cens provisional d'electors.

4- Nombre mínim d'escrits de suport per a la presentació de candidatures.

5- Normativa electoral.

6- Termini per a la constitució de la Junta Electoral.

7- Eleccions dels membres de la Junta Electoral.

8- Precs i preguntes.

9- Aprovació de l'acta de la reunió.

| FCBQ |