Vídeo conferències pels membres del col·lectiu arbitral

En aquesta etapa de confinament, el Comitè d'Arbitres ha posat en marxa una proposta d'activitats tècniques per a realitzar des de casa.

10-04-2020 21:24

Mentre duri l’Estat d’Alarma pel Covid-19, el Comitè i l’Escola d’Àrbitres han pres la iniciativa de realitzar diverses activitats online relacionades amb el bàsquet i les seves regles, des d’una vessant distesa i entretinguda amb els seus àrbitres i auxiliars de taula fent créixer el #BàsquetMaiPara.

Aquest dimarts 7 d’abril va tenir lloc una vídeo conferència conduïda per la Pilar Landeira (directiva de l’FCBQ), Jordi Anguera (Secretari), Jordi Aliaga (Assessor Tècnic), José Antonio Martín Bertrán (Coordinador Tutors d’Escola) i Josep Maria Olivares (adjunt a l’assessor tècnic) i dirigida a tots els col·laboradors tècnics de tot el Territori Català (entrenadors arbitrals, tutors, caps de categoria...). En ella es va explicar quina era la situació en la que ens trobem, les mesures que ha hagut de prendre la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) donada l’aturada de l'activitat federativa, les accions que es faran a partir d’ara a distància i consells de com passar el confinament de la millor manera possible. La participació va ser d’uns 120 assistents.

El divendres 9 d’abril es va fer la mateixa vídeo conferència però dirigida a tot el Col·lectiu Arbitral Català en què hi van assistir fins a 1.062 assistents entre àrbitres i auxiliars de taula. 

Tot seguit relacionem les activitats tècniques voluntàries que tenim programades a dia d'avui per a les properes setmanes. A mesura que se'n vagin creant de noves, s’anirà informant degudament al col·lectiu. Les activitats que es facin mitjançant directes per Youtube s’aniran comunicant i facilitant els enllaços en les notes informatives. Algunes d’aquestes estaran orientades a un col·lectiu en concret, però en qualsevol cas totes les activitats queden obertes a la participació de qualsevol àrbitre, auxiliar de taula o tècnic arbitral que ho desitgi. 

JUGADA FLASH

Activitat dirigida a tots els membres del Comitè i Escola d’Àrbitres (Àrbitres, auxiliars de taula i tècnics arbitrals) així com entrenadors, jugadors i aficionats en general. La publicació de la #jugadaflash no s’atura durant l’estat d’alarma i setmanalment se seguirà publicant tant per instagram com per twitter una jugada de criteri arbitral comentada.

PREGUNTES DE REGLES DE JOC

Activitat dirigida a tots els membres del Comitè i Escola d’Àrbitres (Àrbitres, auxiliars de taula i tècnics arbitrals) així com entrenadors, jugadors i aficionats en general. S’aniran plantejant preguntes de regles de joc i relacionades a l’arbitratge en general amb l’objectiu de mantenir el màxim d’activació durant aquest període. Un dia s’enviarà la pregunta de resposta binària i el dia següent s’enviarà la resposta amb la seva justificació quan sigui necessari. La publicació d’aquestes preguntes es farà tant per twitter com instagram.

TOP5 SETMANAL

Activitat dirigida a tots els membres del Comitè i Escola d’Àrbitres (Àrbitres, auxiliars de taula i tècnics arbitrals). Consistirà d’un conjunt temàtic de 5 jugades. Es visionaran una per una repetides vegades. Fet això, s’obrirà una votació per kahoot perquè tots els participants puguin participar comunicant la seva resposta. Seguidament els professors encarregats d’impartir l’activitat comentaran la resposta correcta. Les activitats es podran visualitzar mitjançant un enllaç de youtube i visualització en directe. La duració aproximada de l’activitat serà d’uns 40 minuts.

ACTIVITAT FINAL JJOO MUNICH 1972

Activitat dirigida prioritàriament al col·lectiu d’auxiliars de taula. Aquesta activitat es farà durant el mes de maig i constarà una revisió de les últimes jugades del conegut partit entre USA i URSS de la final dels JJOO de Munich 1972 on es valorarà la rellevància dels possibles errors en aquesta tasca. L’activitat es podrà visualitzar mitjançant un enllaç de youtube i visualització en directe. La duració aproximada serà d’uns 40 minuts.

ACTVITAT PASSES

Activitat dirigida prioritàriament a tots els àrbitres del Comitè i l’Escola. Aquesta activitat es farà durant el mes de maig i tindrà una part teòrica, una visual i un petit test final. Es valorarà la comprensió i l’aplicació del canvi de normativa de l’any 2018 fins ara tot fent èmfasi als aspectes de millora. L’activitat es podrà visualitzar mitjançant un enllaç de youtube i visualització en directe. La duració aproximada serà d’uns 75 minuts.

| Àrbitres | FCBQ |