Cursos d'Auxiliars de Taula de Club a Girona

El Comitè d'Àrbitres de l'RT de Girona programa diferents cursos d'oficials de taula obert a totes aquelles persones que vulguin aconseguir la llicència d'Auxiliar de Taula de Club per primera vegada.

15-07-2019 12:24

Aquests cursos per a oficials de taula (anotadors i cronometradors) organitzat pel Comitè d'Àrbitres de l'RT de Girona estan destinats a totes aquelles persones que vulguin aconseguir la llicència d'Auxiliar de Taula de Club per primera vegada, és a dir, si es tracta d'una nova llicència.

Els cursos programats són els següents:

- 07/09/2019 - de 9h a 14h.
- 14/09/2019 - de 15:30h a 20:30h.
- 21/09/2019 - de 9h a 14h.

Tots els cursos tindran lloc a la seu de l'RT de Girona de l'FCBQ (Passeig d'Olot, 82 - Girona)

- INSCRIPCIONS


Per tal de poder optar a aquesta llicència, s'hauran de tenir 14 anys complerts el dia del curs; i aquells que ja disposaven d'aquesta acreditació la temporada 2018-19 o anteriors, podran fer la renovació des de l'aplicació de llicències.

Cada club haurà de disposar del mínim suficient de persones amb llicència per afrontar la temporada. És obligatori disposar d'oficials de taula amb llicència per a TOTS ELS PARTITS i CATEGORIES d'àmbit Territorial.

RECORDEM:

"Atenent a allò decidit a aquesta Representació Territorial de Girona de l’FCBQ en el marc de les competències que i son pròpies, en les categories organitzades per la Representació Territorial de Girona, i en tots els partits, la tasca d’Oficials de Taula serà realitzada per persones designades pels Clubs respectius (1 per equip), i que hauran d’estar en possessió de la corresponent llicència. En el supòsit que l’equip visitant no designi cap persona, la tasca serà realitzada per dues persones designades pel club local (almenys una amb llicència). L’equip local que no estigues en disposició de facilitar la designació dels auxiliar de taula d’acord amb el que preveu el paràgraf anterior, meritarà una taxa de 15 €."

En cap cas, no serà motiu de suspensió d’un partit la manca de designació d’oficials de taula amb llicència, i serà l’àrbitre el  que designarà les persones per realitzar les funcions.

Pels clubs que desitgin realitzar cursos en dates no programades per la Federació o a les seves instal·lacions, aquests estaran condicionats a tenir disponibilitat de professors. Aquest cursos hauran d’acomplir els següents requisits:

- El Club sol·licitant haurà de sufragar els cost del professor.
- El Club sol·licitant haurà de fer-se càrrec del cost de com a mínim 20 llicències.
- El preu de cada llicència (inclou assegurança) serà de 18 €.

| Girona |