CONVOCATÒRIA Assemblea General Ordinària 2019

L'Assemblea General Ordinària 2019 de la Federació Catalana de Basquetbol es celebrarà el proper dissabte 15 de juny al CAR de Sant Cugat del Vallès.

10-06-2019 18:00

La Sala d'Actes del Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès (Avinguda Alcalde Barnils, 3) serà la seu, el proper dissabte 15 de juny de 2019, de l'Assemblea General Ordinària (a les 10:30h en 1a convocatòria i a les 11h en 2a convocatòria).

ORDRE DEL DIA: 

1- Informe del President. Cicle 2010-2019.

1.1. Aprovació, si s’escau, de la Memòria d’activitats 2018-2019.

2- Informe econòmic de l’FCBQ i de les AIEs.

3- Aprovació, si s’escau, dels comptes anuals de 2018 i liquidació pressupost de 2018.

4- Aprovació, si s’escau, del pressupost 2019.

5- Quotes, dipòsits, drets d’entrada, llicències, drets d’arbitratge, i altres taxes federatives.

6- Pla de Competicions, temporada 2019-2020. Bases de Competició Específiques, composició de grups i

edats.

7- Aprovació, si s’escau, de les modificacions del Reglament Jurisdiccional

8- Aprovació, si s’escau, de les modificacions del Reglament Oficial de Basquetbol.

9- Propostes de la Junta Directiva.

10- Nomenament dels auditors dels Comptes Anuals de l’exercici 2019.

11- Elecció de dos interventors, per aprovar l’acta d’aquesta reunió.

12- Precs i preguntes.

| FCBQ |