Llicència d'entrenador/a

A continuació es mostra la formació o situació formativa que cal tenir per poder expedir llicència federativa com entrenador/a d'un equip inscrit en les competicions que gestiona l'FCBQ. Veure el capítol sobre Els Entrenadors i Directors Tècnics del Reglament Jurisdiccional de l'FCBQ (art. 75 a 96).

 

Titulacions i formació actual 

Títol o Situació formativa

Fins categoria (inclosa)

Nivell 0 amb autorització

Minibàsquet

Nivell 0

Minibàsquet

Curs de Formació amb autorització

3a Catalana. Excepte júnior i cadet preferent

Curs de Formació

3a Catalana. Excepte júnior i cadet preferent

Curs de 1r Nivell de Tècnic Esportiu en Bàsquet

3a Catalana. Excepte júnior i cadet preferent

Curs de Categoria Sènior amb autorització

Sènior autonòmic

Curs de Categoria Sènior

Sènior autonòmic

Curs de 2n Nivell de Tècnic Esportiu en Bàsquet

Sènior autonòmic

3r Nivell de Tècnic Esportiu en Bàsquet

Sènior Nacional

Curso de Entrenador Superior

Sènior Nacional

  • Les situacions d'autorització estan expenses de complir amb les hores  del bloc de pràctiques o part complementària o projecte. S'autoritza a tenir llicència d'entrenador/a per 1 temporada als entrenadors/es de Nivell 0, Curs de Formació i Curs de Categoria Sènior (amb el bloc específic aprovat). Per fer efectiva aquesta autorització cal enviar un correu electrònic a tecnic@basquetcatala.cat tot indicant-ho amb les dades de l'alumne (nom, cognoms i DNI).

 

REALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ

 

Titulacions vigents amb formació anterior (ja no es cursa a Catalunya)

Títol o Situació formativa

Fins categoria (inclosa)

Monitor per equps de categoria Minibàsquet i Passarel·la amb autorització

Infantil

Monitor per equips de categoria Minibàsquet i Passarel·la

Infantil

Iniciació Federatiu

Infantil

Iniciació (3,5 crédits)

Infantil