Autorització de llicència. Curs de Formació o Categoria Sènior

L'FCBQ permet poder tenir una autorització de llicència d'entrenador/a prèvia al curs de Formació (1r Nivell Federatiu) o al Curs de Categoria Sènior (2n Nivell Federatiu) sempre i quan es tingui aprovat el curs anterior al que es vol sol·licitar l'autorització.

Aquesta autorització te la validesa únicament per a una temporada. Caduca el dia 30 de juny independentment de quan s'hagi efectuat la sol·licitud.

L'interessat/da abona un dipòsit econòmic i signa el document conforme es compromet a realitzar els curs de formació pertinent que dóna dret a la llicència d'entrenador/a. Aquest dipòsit es retorna íntegrament en el moment d'iniciar el curs.

 

Tots els tràmits es poden realitzar a la seu de l'FCBQ o a les seves Representacions Territorials en horari d'atenció al públic o bé de forma online seguint els següents passos:

1. Descarregar-se el document, completar-lo amb la informació requerida i signar-lo

Curs de Formació (1r Nivell Federatiu)

Curs de Categoria Sènior (2n Nivell Federatiu)

 

2. Realitzar el dipòsit de pagament via l'aplicatiu de pagament de l'FCBQ

- El dipòsit del Curs de Formació (1r Nivell Federatiu) és de 240 euros.

- El dipòsit del Curs de Categoria Sènior (2n Nivell Federatiu) és de 340 euros.

 

3. Enviar el document degudament complementat i signat via correu electrònic a l'adreça: tecnic@basquetcatala.cat