Convocatòria per a la concessió d'ajuts econòmics a esportistes federats

La Fundació del Bàsquet Català obre aquesta nova convocatòria a jugadors i jugadores nascuts entre els anys 2011 i 2016 (ambdós inclosos).

01-07-2024 09:00

Amb l'objectiu d'oferir recursos als participants de qualsevol competició federativa de promoció, la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) a través de la Fundació del Bàsquet Català (FBC) obre aquesta convocatòria a jugadors i jugadores nascuts entre els anys 2011 i 2016 (ambdós inclosos) i que puguin acreditar uns ingressos anuals per unitat familiar inferiors al Salari Mínim Interprofessional de l'any 2023.

L'accés a la pràctica del bàsquet i de l'activitat física; afavorir la inclusió de tots els infants i joves en el bàsquet; assolir coneixements propis del món del bàsquet, així com hàbits d'higiene i valors intrínsecs de l'esport; i impulsar el sentiment de pertinença a una localitat o districte, unida al/s club/s ubicats més a prop, per part dels jugadors i jugadores que optin a aquests ajuts econòmics, són les finalitats d'aquesta convocatòria en la seva cinquena edició.

- BASES REGULADORES

- CONVOCATÒRIA OFICIAL

- SOL·LICITUD


La convocatòria s'obre a tothom el proper dimarts 2 de juliol i s'allargarà fins el 14 de setembre. Per a qualsevol dubte preguem contacteu amb la Fundació del Bàsquet Català a través del correu electrònic ajutsfcbq@basquetcatala.cat.

| Fundació | FCBQ |