CONVOCATÒRIA Assemblea General Ordinària 2024

L'Assemblea General Ordinària 2024 de la Federació Catalana de Basquetbol es celebrarà el proper dissabte 15 de juny al matí al Nou Congost de Manresa.

17-05-2024 10:15

El Pavelló Nou Congost de Manresa serà la seu, el proper dissabte 15 de juny de 2024 (a les 10:30h en 1a convocatòria i a les 11h en 2a convocatòria), de l'Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ).

ORDRE DEL DIA:

1- Informe del President.

1.1. Aprovació, si s'escau, de la Memòria d'activitats 2023-2024.
1.2. Informe de l'acord de les accions judicials derivades de la venda de Play Off.

2- Informe econòmic de l'FCBQ i de les AIE's.

3- Aprovació, si s'escau, dels comptes anuals de 2023 i liquidació pressupost de 2023.

4- Aprovació, si s'escau, del pressupost 2024.

5- Quotes, dipòsits, drets d'entrada, llicències, drets d'arbitratge i altres taxes federatives.

6- Pla de Competicions, temporada 2024-2025. Disposicions Generals, Bases de Competició Específiques, composició de grups i edats.

7- Aprovació, si s'escau, de les Regles de Joc de Bàsquet Base.

8- Aprovació, si s'escau, de la modificació dels Estatus i del Reglament Jurisdiccional de l'FCBQ.

9- Nomenament dels auditors dels Comptes Anuals de l'exercici 2024.

10- Elecció de dos interventors, per aprovar l'acta d'aquesta reunió.

11- Altres.

12- Precs i preguntes.

| FCBQ |