Tret de sortida de l'estudi d'economia circular del Bàsquet Català

La Federació Catalana de Basquetbol esdevé pionera dins l'àmbit esportiu desenvolupant un projecte amb caràcter ambiental, econòmic i social.

15-11-2023 14:00

Una de les prioritats de la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ), tal i com s'exposa en el Pla Estratègic 2018-2023, és "desenvolupar la responsabilitat social de l'FCBQ i actuar com agent de transformació social" prenent com a propis alguns dels Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS) amb caràcter ambiental, social i econòmic creats per les Nacions Unides (vàlids de 2015 a 2030).

Fa uns mesos, i en el marc del programa BQ Sostenible, la Federació va presentar una proposta d'estudi d'oportunitats d'economia circular als clubs i entitats federades del Bàsquet Català en els ajuts que ofereix l'Agència Catalana de Residus per a projectes d'aquesta tipologia. La proposta ha estat acceptada i l'FCBQ ja ha iniciat la primera fase d'aquest estudi el qual identificarà quins són els punts forts, punts febles, debilitats i, sobretot, oportunitats; de l'activitat i massa social de la pròpia Federació i dels clubs i entitats. D'aquesta manera es podrà aplicar en un futur algunes estratègies d’economia circular, que afavoreixin tant al medi ambient com en les despeses i el consum de cada organització.

INIGEST, consultoria especialitzada en execució de projectes i gestió d'ajuts públics, serà l'empresa encarregada del desenvolupament d'aquest estudi que consta de diferents fases que engloben tota l'activitat de la Federació i els clubs i entitats que la conformen. L'estudi realitzarà un anàlisi en detall d'una mostra representativa d'aquestes entitats, però recopilant informació clau de tots ells, amb la voluntat de definir indicadors clau de circularitat i comportament ambiental. Tot això per poder realitzar un seguiment de les millores a implantar, tant a la nostra organització com als clubs, i permetre un benchmarking segmentat de les mateixes, és a dir, identificar les millores pràctiques dins o fora d'una entitat a través de la comparació amb les tècniques, processos i serveis d'altres organitzacions amb l'objectiu d'augmentar la seva eficiència i competitivitat.

Amb el lema "Per un bàsquet sostenible!" pren forma el nou programa BQ Sostenible de la Federació Catalana de Basquetbol que serà el marc on es desenvoluparan les diferents iniciatives i mesures que posaran fil a l'agulla aquesta nova línia de treball, promovent la conscienciació i sensibilització dels diferents agents del Bàsquet Català.