CONVOCATÒRIA Assemblea General Ordinària 2023

L'Assemblea General Ordinària 2023 de la Federació Catalana de Basquetbol es celebrarà el proper dissabte 17 de juny a l'INEFC Barcelona.

12-06-2023 08:00

INEFC Barcelona (Av. de l'Estadi, 12-22, Barcelona) serà la seu, el proper dissabte 17 de juny de 2023, de l'Assemblea General Ordinària (a les 10:30h en 1a convocatòria i a les 11h en 2a convocatòria).

ORDRE DEL DIA: 

1- Informe del President.

1.1. Aprovació, si s'escau, de la Memòria d'activitats 2022-2023.

2- Informe econòmic de l'FCBQ i de les AIE's.

3- Aprovació, si s'escau, dels comptes anuals de 2022 i liquidació pressupost de 2022.

4- Aprovació, si s'escau, del pressupost 2023.

5- Quotes, dipòsits, drets d'entrada, llicències, drets d'arbitratge, i altres taxes federatives.

6- Pla de Competicions, temporada 2023-2024. Disposicions Generals, Bases de Competició Específiques, composició de grups i edats.

7- Aprovació, si s'escau, de les Regles de Joc de Bàsquet Base.

8- Aprovació, si s'escau, de la modificació dels Estatus i del Reglament Jurisdiccional de l'FCBQ.

9- Nomenament dels auditors dels Comptes Anuals de l'exercici 2023.

10- Elecció de dos interventors, per aprovar l'acta d'aquesta reunió.

11- Altres.

12- Precs i preguntes.

| FCBQ |