Cursos de "Certificació de Formació al Basquetbol"

Aquest curs és l'equivalent al Curs d'Entrenador de Formació al Basquetbol que fins ara impartia aquesta Federació.

Tots/es els/les alumnes que hagin superat el curs de "Certificació d'Iniciació" podran inscriure's al curs de "Certificació de Formacio al Basquetbol", el qual correspon a 5,5 crèdits (55 hores) del Bloc Específic del Curs de 1r. Nivell de Tècnic en Basquetbol del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

També podran matricular-se en aquest curs tots el alumnes que hagin aprovat el Curs d'Iniciació en Basquetbol de la FCBQ, els quals hauran d'aportar la documentació detallada en el punt de DOCUMENTACIÓ, tenint en compte que hauran de fer obligatòriament la prova d'accés corresponent.

Un cop aprovat aquest curs de "Certificació de Formació al Basquetbol" l'alumne rebrà una certificació que li permetrà:

  • Tenir aprovats 5,5 crèdits del Bloc Específic del Curs de 1r. Nivell de Tècnic en Basquetbol del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (Grau Mitjà).
  • Tenir llicència d'entrenador de basquetbol per un equip de qualsevol categoria menys sènior, sempre que l'alumne justifiqui davant el Comitè Tècnic de la FCBQ la realització de les 150 hores de pràctiques corresponents (Pràcticum o Bloc de formació pràctica).
Un cop finalitzat aquest curs de "Certificació de Formació al Basquetbol", l'alumne tindrà aprovats un total de 9 crèdits del Bloc Específic del Curs de 1r. Nivell de Tècnic en Basquetbol, restant-li els següents crèdits per poder obtenir el certificat 1r. Nivell de Tècnic al Basquetbol:

  • Bloc Específic (resta de crèdits) 0,5 crèdits - 5 hores
  • Bloc Comú 12 crèdits - 120 hores
  • Bloc complementari 1,5 crèdits - 15hores
  • Bloc de formació pràctica 15 crèdits - 150 hores (PRACTICUM)