Qbasquet Club De Sant Cugat

Dades del club

QBASQUET CLUB DE SANT CUGAT
Adreça de contacte de l'entitat:
tenerife 32
08172 SANT CUGAT DEL VALLÉS
President/a:
ENRIQUE SANCHEZ ARANDA
Instal·lació/ns:
INSTITUT LEONARDO DA VINCI
Permet accés al públic: No
Permet accés als vestuaris: No
PAVELLO MUNICIPAL SANT CUGAT
Permet accés al públic: No
Permet accés als vestuaris: No
Responsable de competicions
Albert Tolón Benito
609861847
Persona/es responsable/s covid:
albert tolon benito
609861847
q.areaesportiva@gmail.com

Equips