Club Baloncesto Corazonistas

Dades del club

CLUB BALONCESTO CORAZONISTAS
Adreça de contacte de l'entitat:
CAPITA ARENAS, 66 5.2.
08034 BARCELONA
President/a:
JOAN OLIVERAS BARRULL
Instal·lació/ns:
SAGRAT COR - SORT.9 RDA.DALT
Permet accés al públic: No
Permet accés als vestuaris: No
Veure observacions
C O R A Z O N I S T A S
Dades de contacte:
629381234
Responsable de competicions
JORGE GIMENO DE LA FUENTE
658801070
Persona/es responsable/s covid:
Francisco javier gárate vidiella
637730317
jgarate@corazonistasbcn.com

Equips

C.C. TERCERA CATEGORIA MASC. | BASKET CORAS 
C.T. JUNIOR MASC. NIVELL C | BASKET CORAS 
C.T. CADET MASC. PROMOCIO | BASKET CORAS 
C.C. TERCERA CATEGORIA FEM | BASKET CORAS 
C.T. JUNIOR FEM. NIVELL B | BASKET CORAS 
C.T. CADET FEM. PROMOCIO | BASKET CORAS