CONVOCATÒRIA Assemblea General Ordinària 2021

L'Assemblea General Ordinària 2021 de la Federació Catalana de Basquetbol es celebrarà el proper dissabte 10 de juliol al Pavelló Nou Congost de Manresa.

14-06-2021 09:00

El Pavelló Nou Congost de Manresa (Zona Esportiva / Ctra. de Manresa a Sant Joan de Vilatorrada s/n) serà la seu, el proper dissabte 10 de juliol de 2021, de l'Assemblea General Ordinària (a les 10:30h en 1a convocatòria i a les 11h en 2a convocatòria).

ORDRE DEL DIA: 

1- Informe del President.

1.1. Aprovació, si s'escau, de la Memòria d'activitats 2020-2021.

2- Informe econòmic de l'FCBQ i de les AIE's.

3- Aprovació, si s'escau, dels comptes anuals de 2020 i liquidació pressupost de 2020.

4- Aprovació, si s'escau, del pressupost 2021.

5- Quotes, dipòsits, drets d'entrada, llicències, drets d'arbitratge, i altres taxes federatives.

6- Pla de Competicions, temporada 2021-2022. Bases de Competició Específiques, composició de grups i edats.

7- Aprovació, si s'escau, de la modificació dels Estatus de l'FCBQ.

8- Aprovació, si s'escau, de la modificació del Reglament Jurisdiccional

9- Aprovació, si s'escau, de la modificació de les Regles de Minibàsquet i aprovació de les Regles del 3x3.

10- Altres.

11- Nomenament dels auditors dels Comptes Anuals de l'exercici 2021.

12- Elecció de dos interventors, per aprovar l'acta d'aquesta reunió.

13- Precs i preguntes.

| FCBQ |