(*) Camp requerit.

Amb el fi d’obtenir la millor informació es recomana que descrigui en que consisteix la conducta potencialment irregular amb una descripció pormenoritzada dels fets que es denuncien, on han occoregut i les possibles persones implicades o responsables. I si els coneix, els mitjans emprats per a dur a terme els fets, quina és l’Àrea d’activitat afectada, el possible impacte rellevant en els processos de treball de la Federació Catalana de Basquetbol, i si té o no un impacte econòmic, i una quantificació aproximada (en euros).

En el seu cas, aportació de documentació de suport en la que es basa la denúncia o evidencies dels fets de la denúncia dels que disposi.